Spesifik Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal sürdürebilirlik için maliyetlerin en önemli faktör olduğu günümüz koşullarında, görünen ve görünmeyen maliyet kalemlerine küçük dokunuşlarla firmanın büyüme süreçlerinin hızlanmasının yanı sıra, likitide yapısının bozulmasının da önüne geçilebilmektedir. Firmamız doğru kaynak kullanımıyla, anahtar hizmetlerin en üst seviyede çıkarırken, fayda-maliyet denge sistemlerinin verimliliklerini de arttırmaktadır. Detay sistem analizlerinin yapılması, sistem renovasyon yöntemleri vb. hizmetlerimiz, konusunda yetkin kadromuzca gerçekleştirilmektedir.

Proje maliyet yönetimi, projenin başlangıcından sonuna kadar müşterilerin istediği özellik ve kaliteye sahip mamullerin, tanımlanmış bütçe ve süre kapsamında teslim edilmesine, daha doğru maliyet hesapları yaparak daha etkili kararlar alınmasına ve maliyet öğelerindeki değişimlerin sürekli izlenmesine imkan tanıyan proje yönetimi bilgi alanının bir alt dalıdır.

Firmamız Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) ve Hedef Maliyetleme (HM) yöntemlerini birlikte kullanarak proje maliyetlerinin daha etkin yönetilmesi konusunda öncü olmayı hedeflenmiştir.

Proje Maliyet Yönetimi Nedir?

Artan rekabet ortamında varlıklarını korumak ve sürdürmek isteyen işletmeler proje maliyet yönetimi ile bir taraftan daha doğru maliyet sonuçları elde etmekte ve böylece daha etkin kararlar almakta, diğer taraftan ise maliyet öğelerindeki değişimleri sürekli izleyebilmektedirler. Proje maliyet yönetimi, projenin kabul edilebilir süresi içinde çıktıların hem kapsamını hem de kalite düzeyini koruyarak projenin maliyetini azaltma sürecidir.

Proje maliyet yönetimi ile maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin artırılması, iş zaman planının etkin olarak gerçekleştirilmesi, ürünün hedeflenen bütçe sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca projenin ilerlemesini izlemek, planlanan değerlerle gerçekleşmiş değerleri karşılaştırmak, sapmanın etkisini analiz etmek ve bu sapmayı göz önünde tutarak karar almak, proje maliyet yönetiminin diğer amaçları arasında yer almaktadır

Proje maliyet yönetimi, projenin onaylanmış bütçe kapsamında tamamlanabilmesi için maliyetleri tahmin etme, bütçeleme ve kontrol etme süreçlerinden oluşmaktadır. Projenin maliyetlerinin tahmin edildiği süreçte, projenin bütün faaliyetlerini tamamlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların maliyetleri de hesaplanmaktadır. Hesaplamaların gerçekçi ve faydalı bir şekilde yapılabilmesinde proje evrelerinin dikkate alınması önemlidir. Böylece bir sonraki evreye devam edip etmeme kararı ve bu evreyi yönetmek için bir temel oluşturmaktadır. Bu yönetim eylemi, maliyeti gözden geçirmeyi, risk değerlendirmeyi ve harcamaları ve gelişmeleri izlemeyi içerir. Tahmin edilen proje maliyetlerini bütçeleme süreci ise proje performansını ölçmek için maliyet temelini belirlemede ayrı ayrı iş parçalarına maliyetleri dağıtmadır. Bütçeleme, ne zaman ve niçin, hangi maliyetlerin meydana geleceğini anlamayı kapsamakta ve proje kararı ve hesaplama faaliyetlerinden bunu açıkça takip etmektedir. Proje maliyet yönetiminde son aşama olan proje maliyetlerinin kontrol edilmesi, projenin zamanında, planlanan bütçe içinde ve müşterinin memnuniyetiyle tamamlanmasını sağlamak için projenin ilerlemesi ve performansını proje planıyla karşılaştırarak ölçme, maliyetleri izleme, bilgiyi kaydetme ve analiz etme sürecidir.Bu aşamada kullanılan maliyet kontrol sistemi problemin nedenini tanımlayamamakta fakat problemin nedeni için nereye bakılacağını göstermekte, yönetime geri bildirim sağlamakta, herhangi bir düzeltici önlemin etkisini bildirmektedir.

 

Proje nedir diye soracak olursak kısaca; “Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreç” olarak tanımlanmak en doğru çözümlemedir.

Bizler bir projenin başarılı olması için gerekenleri “Proje Başarım Yöntem Danışmanlığı” başlığı altında toplayarak, ilgili süreçlerin denetim, eğitim ve uygulama konularında müşterilerimize hizmet olarak sunmaya başladık.

Nasıl yapıyoruz?

Farklı çeşitlilikteki projelere, herhangi bir  zaman veya süreçte dahil olarak, Bütünleştirme Yöntemi’nin sağladığı avantajları kullanarak projenin son durumu ile ilgili detay incelemelerinin yapılması sonucu eksik, aksak hususları tespit ediyoruz.

Ortaya konulan sonuçlar doğrultusunda ise;

  • İhtiyaç duyulan kontrol sistemlerinin tasarımı ve implimantasyonu,
  • Proje net ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Aksiyon planlarının revizyonu,
  • Departmanların ve/veya proje ekibinin görevlerinin düzenlenmesi,
  • Dokümantasyon yapısının ve takip sistemlerinin oluşturulmasının,
  • Raporlama ile ilgili eksiklerin giderilmesi,
  • Projenin ihtiyaç duyduğu (destek alınmış ise) mali analiz raporlarının düzenlenmesi, YMM ile iletişimin sağlanması,
  • Proje bütçe kontrol sistemlerinin devreye alınması,

gibi konular için kurulan kontrol sistemlerinini işlevselliğinin kazandırılarak, proje seyrinin kontrol alıntına alınması,  var ise kötüye gitmesinin durdurulması ve istenilen sonuca en yakın noktada bitirilmesini sağlıyoruz.

 

 

 

Müşteri Desteği

Tercih ettiğiniz herhangi bir yöntemle (whatsapp, skype, livechat, telefon vs.) ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız.

Size Özel

En sağlıklı yaklaşımın, size özel sürekli bir mühendis atamak olduğunu biliyoruz.

Ücretsiz Danışmalık

İhtiyaçlarınız ile ilgili en uygun çözümün geliştirilmesi için, ücretsiz danışmanlık hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti

Size Özel çözümlerimizi hakkındaki gelişmeleri ve süreç konusunda sürekli bilgilendirme.

Kalite Garantisi

Sizlere vermiş olduğumuz hizmetleri, en üst standartlarda sunuyoruz.

Efektif Maliyetlendirme

Hizmetlerimizi kullandıkça fayda/maliyet yapısının uygunluğunu fark edeceksiniz.

Size Nasıl Yardımcı

Olabiliriz?

Adres:

Cevizli Mh., Mustafa Kemal Paşa Cd.,66 A Kartal-İstanbul/Turkey

Telefon:

+90 (216) 266-3399
+90 (216) 266-3388