PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

Gerçekleştirmek için çok büyük çabalar sarf edilen projeler, zaman zaman yaşanılan aksaklıklar, iç ilişkiler, dış ilişkiler, insiyatif kullanamama ve daha sayabileceğimiz bir çok neden ile başarısızlıkla veya istenilen faydaya çok uzak bir noktada sonuçlanmaktadır. Firmamız Ar-Ge, Tedarik, HR, ERP, CRM, KOSGEB, S.S.M., Gemi İnşa, gibi çeşitli projelerinizde sizlere proje kurtarma ve proje yönetimi konularında hizmet vermektedir.

Proje insan ve insan dışı kaynakların bir amacı gerçekleştirmek için belirli zaman kısıtlaması içinde bir organizasyon dahilinde bir araya getirildikleri ,bu belirli projenin sonunda ise başka yerlere tahsis edildikleri bir süreçtir. Proje yönetimi ile ilgili en etkili ve yetkili kuruluş̧ PMI’dir

Özellikle 80’lerin ikinci yarısından itibaren bilişim sektörünün gelişmesiyle PMI’ın yıllık büyüme hızı %20-%30 arasında olmuştur. PMI, 2005 yılı Bugün dünya çapında 250 şubesi (PMI Chapter) ve 200.000 üyesi bulunan bir enstitüdür. PMI, PMP(Project Management Professional) sertifikaları vermektedir. Proje yönetimi konusunda tüm dünyada tanınan bu sertifika, PMI’in yılların tecrübesi ve birikimiyle oluşturduğu bir metodolojiye dayanmaktadır.

PMI projeleri 6 temel baslık altına almakta ve aşağıdaki gibi ağırlıklandırmaktadır.
Proje Başlatma – %8.5
Proje Planlama- %23.5
Proje Uygulama – %23.5
Proje Kontrol – %23
Proje Kapatma- %7
Profesyonel Sorumluluklar- %14.5

Görüldüğü üzere, planlama, uygulama ve kontrol en fazla paya sahip olan adımlardır.

PMI’in başlıklarının alt başlıkları ise aşağıdaki gibidir. Bu alt başlıklarda proje detaylandırılmaktadır. Çok fazla finansman gerektiren bilişim projelerinde, uygulama ve kontrol en önemli adımlardır.

Proje Başlatma- %8.5
Proje hedeflerinin tanımlanması
Teslimatların tanımlanması
Süreç Çıktıları
Kısıtların Dokümantasyonu
Varsayımların Dokümantasyonu
Stratejinin tanımlanması
Performans kriterlerinin tanımlanması
Kaynak gereksinimlerinin tanımlanması
Bütçenin tanımlanması
Resmi Dokümantasyon Süreci

Proje Planlama- %23.5
Proje isterlerinin belirlenmesi
WBS (Work Breakdown Structure ), İş ayrışım yapıları oluşturma
Kaynak Yönetim Planı Geliştirmȩ
Zaman ve Maliyet tahminleri geliştirme
Proje kontrol sisteminin kurulması
Proje planı geliştirme
Plan onayının alınması

Proje Uygulaması- %23.5
Kaynakları görevlendirme
Uygulamalar
Süreçlerin yönetilmesi
İletişim
Kalite güvence prosedürlerinin uygulanması

Proje Kontrolü – %23
Performans Ölçümü
Kontrol limitlerinin belirlenmesi
Düzeltici faaliyetler
Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin incelenmesi
Planın doğruluğundan emin olma
Kontrol planlarının yeniden değerlendirilmesi
Risklere karşı yanıt oluşturma
Proje faaliyetlerini takip etme

Proje Kapatma- %7
Teslimatların Kabulü̈
Öğrenilen Derslerin dokümante edilmesi
Kapama İşlemleri
Ürün bilgilerinin kaydedilmesi
Kaynakların dağıtılması

Profesyonel Sorumluluklar- %14.5
Güvenilirlik – Doğruluk
Bilgi birikimine katkıda bulunmak
Profesyonel hayata karşı sorumluluklar
Paydaşların ihtiyaçlarını dengelemek
Farklılıklara saygı duyma

Bu kadar detaylı bir biçimde projeyi başlatmak, uygulamak ve kapatmak son derece zor bir işitir. Disiplinler arası çalışabilmek için süreçlere hakim olmak gerekir, aksi takdirde başarısızlık kaçınılmazdır.

Bizler farklı sektör gruplarında 2004 yılından bugüne kadar devam ettirdiğimiz ERP(Kurumsal Kaynak Planlama), CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi), EPM(Kurumsal Performans Yönetimi gibi sayısal iş modelleme yapılarına yenilikçi yaklaşımımızla müşterilerimizin ana “iş”ine odaklı çözümler sunarak, rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyoruz.

Dünyadaki ve Türkiye’deki teknoloji eğilimlerini yakından takip ediyor, müşterilerimizin iş yapış modellerini sektörel dinamikler ekseninde analiz ederek, rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyulan yazılım çözümlerini kendi kaynaklarımız ile geliştiriyoruz.

Proje Tecrübelerimiz

Proje Başarım Yöntem Danışmanlık Hizmetleri

Proje Başarım Yöntem Danışmanlık Hizmetleri

Proje nedir diye soracak olursak kısaca; "Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreç" olarak tanımlanmaktadır. Bizler bir projenin başarılı olması için gerekenleri "Proje Başarım Yöntemi" başlığı
Yönetim Bilgi Sistemleri Kurulum ve Denetim Hizmetleri

Yönetim Bilgi Sistemleri Kurulum ve Denetim Hizmetleri

Yönetim Bilgi sistemi; teknik olarak işletmelerde karar vermeyi ve kontrolü desteklemek için bilginin toplanması veya dönüştürülmesi, işlenmesi, saklanması ve dağıtılması gibi birbiriyle ilişkili bir yapı olarak tanımlanabilir. Ayrıca, karar vermeyi, koordinasyonu ve kontrolü
Proje Maliyetlendirme ve Satınalma Danışmanlık Hizmetleri

Proje Maliyetlendirme ve Satınalma Danışmanlık Hizmetleri

Proje maliyet yönetimi, projenin başlangıcından sonuna kadar müşterilerin istediği özellik ve kaliteye sahip mamullerin, tanımlanmış bütçe ve süre kapsamında teslim edilmesine, daha doğru maliyet hesapları yaparak daha etkili kararlar alınmasına ve maliyet öğelerindeki

 

Müşteri Desteği

Tercih ettiğiniz herhangi bir yöntemle (whatsapp, skype, livechat, telefon vs.) ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız.

Size Özel

En sağlıklı yaklaşımın, size özel sürekli bir mühendis atamak olduğunu biliyoruz.

Ücretsiz Danışmalık

İhtiyaçlarınız ile ilgili en uygun çözümün geliştirilmesi için, ücretsiz danışmanlık hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti

Size Özel çözümlerimizi hakkındaki gelişmeleri ve süreç konusunda sürekli bilgilendirme.

Kalite Garantisi

Sizlere vermiş olduğumuz hizmetleri, en üst standartlarda sunuyoruz.

Efektif Maliyetlendirme

Hizmetlerimizi kullandıkça fayda/maliyet yapısının uygunluğunu fark edeceksiniz.

Size Nasıl Yardımcı

Olabiliriz?

Adres:

Cevizli Mh., Mustafa Kemal Paşa Cd.,66 A Kartal-İstanbul/Turkey

Telefon:

+90 (216) 266-3399
+90 (216) 266-3388