|
Testimonials
Join Over 2000 Users Who Love Us

Testimonials Type 1

 • İlgili firmanın gerçekleştireceği faaliyetler nedeni ile ihtiyaç duyduğu Milli Savunma Bakanlığı  Tesis Güvenlik  Belgesi’nin gereksinilerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş, eksik aksak hususlar giderilerek,  denetimleri başarı ile sonuçlandırılarak ilgili belge ” Milli Gizli” sınıfında alınmıştır.

 • Personel değerlendirme için gerekli olan tüm online altyapının kurulması sağlanarak sistemin aktif satışının yapılabilir duruma gelmesi sağlanmıştır.

   

 • Sevilay Pekdoğan

  Yeni kurulacak olan sistem alt yapısı için, projelendirme ve maliyetlendirme alanında birlikte çalışılan, Visual Defance firmasının tüm gereksinimler ayrılan bütçenin %38 oranında altında karşılanarak, Sorunsuz faaliyete geçirildi.

 • “Pervane İmalatı için hesaplama, tasarım ve analiz yazılımı geliştirmesi” başlıklı projenin teknik yazımı başarı ile tamamlanmasını müteakip, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında kabul edilmiştir.

 • Tüm sistem alt yapısı değiştirilerek, Blade sunucu yapısı ve Sanallaştırma teknolojilerine geçiş yapılmıştır. Tüm güvenlik ve ağ  sistemi baştan dizayn edilmiş ve Internet ortamı dahil Tesis Güvenlik Belgesi alımı gerçekleştirilmiştir. 150 adet kullanıcı sorunsuz olarak yeni sisteme geçişi gerçekleştirmiş ve proje planlandığı süreden önce tamamlanmıştır.

Testimonials Type 2

Join Over 2000 Users Who Love Us

Testimonials Type 3

 • Tesis Güvenlik Belgesi

  İlgili firmanın gerçekleştireceği faaliyetler nedeni ile ihtiyaç duyduğu Milli Savunma Bakanlığı  Tesis Güvenlik  Belgesi’nin gereksinilerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş, eksik aksak hususlar giderilerek,  denetimleri başarı ile sonuçlandırılarak ilgili belge ” Milli Gizli” sınıfında alınmıştır.

 • 360 Personel Değerlendirme

  Personel değerlendirme için gerekli olan tüm online altyapının kurulması sağlanarak sistemin aktif satışının yapılabilir duruma gelmesi sağlanmıştır.

   

 • Proje Danışmanlığı
  Sevilay Pekdoğan

  Yeni kurulacak olan sistem alt yapısı için, projelendirme ve maliyetlendirme alanında birlikte çalışılan, Visual Defance firmasının tüm gereksinimler ayrılan bütçenin %38 oranında altında karşılanarak, Sorunsuz faaliyete geçirildi.

 • Teknik Program Yazılımı

  “Pervane İmalatı için hesaplama, tasarım ve analiz yazılımı geliştirmesi” başlıklı projenin teknik yazımı başarı ile tamamlanmasını müteakip, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında kabul edilmiştir.

 • Sistem Renovasyonu

  Tüm sistem alt yapısı değiştirilerek, Blade sunucu yapısı ve Sanallaştırma teknolojilerine geçiş yapılmıştır. Tüm güvenlik ve ağ  sistemi baştan dizayn edilmiş ve Internet ortamı dahil Tesis Güvenlik Belgesi alımı gerçekleştirilmiştir. 150 adet kullanıcı sorunsuz olarak yeni sisteme geçişi gerçekleştirmiş ve proje planlandığı süreden önce tamamlanmıştır.

Join Over 2000 Users Who Love Us

Testimonials Type 4

Join Over 2000 Users Who Love Us

Testimonials Type 5

İlgili firmanın gerçekleştireceği faaliyetler nedeni ile ihtiyaç duyduğu Milli Savunma Bakanlığı  Tesis Güvenlik  Belgesi’nin gereksinilerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş, eksik aksak hususlar giderilerek,  denetimleri başarı ile sonuçlandırılarak ilgili belge ” Milli Gizli” sınıfında alınmıştır.

Personel değerlendirme için gerekli olan tüm online altyapının kurulması sağlanarak sistemin aktif satışının yapılabilir duruma gelmesi sağlanmıştır.

 

Yeni kurulacak olan sistem alt yapısı için, projelendirme ve maliyetlendirme alanında birlikte çalışılan, Visual Defance firmasının tüm gereksinimler ayrılan bütçenin %38 oranında altında karşılanarak, Sorunsuz faaliyete geçirildi.

Sevilay Pekdoğan
Join Over 2000 Users Who Love Us

Testimonials Type 6

 • İlgili firmanın gerçekleştireceği faaliyetler nedeni ile ihtiyaç duyduğu Milli Savunma Bakanlığı  Tesis Güvenlik  Belgesi’nin gereksinilerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş, eksik aksak hususlar giderilerek,  denetimleri başarı ile sonuçlandırılarak ilgili belge ” Milli Gizli” sınıfında alınmıştır.

 • Personel değerlendirme için gerekli olan tüm online altyapının kurulması sağlanarak sistemin aktif satışının yapılabilir duruma gelmesi sağlanmıştır.

   

 • Sevilay Pekdoğan

  Genel koordinatör

  Yeni kurulacak olan sistem alt yapısı için, projelendirme ve maliyetlendirme alanında birlikte çalışılan, Visual Defance firmasının tüm gereksinimler ayrılan bütçenin %38 oranında altında karşılanarak, Sorunsuz faaliyete geçirildi.

 • “Pervane İmalatı için hesaplama, tasarım ve analiz yazılımı geliştirmesi” başlıklı projenin teknik yazımı başarı ile tamamlanmasını müteakip, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Teknoloji ve Yenilik Destek Programı kapsamında kabul edilmiştir.

 • Tüm sistem alt yapısı değiştirilerek, Blade sunucu yapısı ve Sanallaştırma teknolojilerine geçiş yapılmıştır. Tüm güvenlik ve ağ  sistemi baştan dizayn edilmiş ve Internet ortamı dahil Tesis Güvenlik Belgesi alımı gerçekleştirilmiştir. 150 adet kullanıcı sorunsuz olarak yeni sisteme geçişi gerçekleştirmiş ve proje planlandığı süreden önce tamamlanmıştır.